امنیت شبکه

امنیت شبکه، شامل مقررات و سیاست های اتخاذ شده توسط مدیریت شبکه است که به منظور جلوگیری و نظارت بر دسترسی غیر مجاز یا سوء استفاده، اصلاح و یا ایجاد محدودیت در شبکه های کامپیوتری و منابع قابل دسترس در شبکه، تدوین و اعمال می گردد.یکی از کلیدی ترین سرفصلهای حوزه فناوری ا طلاعات امروز به امنیت اختصاص داده میشود، زیرا افراد سودجو با استفاده از ضعفهای امنیتی میتوانند از هر مکانی به اطلاعات حساس درون یک سازمان دست پیدا کرده و از آن استفاده غیر مجاز بکنند.

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS

مرکز عملیات امنیت SOC

تست نفوذ پذیری (Penetration Test)

پویش آسیب پذیری (Vulnerability Assessment)

امن سازی شبکه های کامپیوتری

ایمن سازی شبکه های وایرلس

طراحی و پیاده سازی سیاست ها و روال های امنیتی

(Design& Implement Policies &Procedures)

مطالعه سیستم و تحلیل نقاط ضعف (System Study & Gap Analysis)

طراحی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

تدوین Statement Of Applicability

آموزش و آگاهی رسانی (Training & Awareness)

ممیزی داخلی (Certification Audits-Internal & Pre)