نمونه کار ها

بخشی از فعالیت های مبنا سیستم در این بخش قرار دارد.

عنوان پروژه: سامانه آنلاین کاری داری؟

نوع پروژه: سامانه آنلاین

زمان پیاده سازی: 1395

تکنولوژی پیاده سازی: drupal

کارفرما: نیما زهری - شرکت مبناسیستم

عنوان پروژه: سامانه آنلاین ایده پردازی

نوع پروژه: سامانه آنلاین

زمان پیاده سازی: 1395

تکنولوژی پیاده سازی: drupal

کارفرما: معاونت فاوا - سازمان اتکا

عنوان پروژه: جستجوگر هوشمند خبری بی نهایت خبر - تحت وب

نوع پروژه: سامانه آنلاین

زمان پیاده سازی: 1396

تکنولوژی پیاده سازی: php

کارفرما: شرکت مبناسیستم

عنوان پروژه: شبکه اجتماعی طرحام - نسخه وب

نوع پروژه: سامانه آنلاین

زمان پیاده سازی: 1395

تکنولوژی پیاده سازی: php

کارفرما: شرکت مبناسیستم

عنوان پروژه: جستجوگر هوشمند خبری بی نهایت خبر

نوع پروژه: نرم افزار موبایل

زمان پیاده سازی: 1396

تکنولوژی پیاده سازی: android

کارفرما: شرکت مبناسیستم

عنوان پروژه: شبکه اجتماعی طرحام

نوع پروژه: نرم افزار موبایل

زمان پیاده سازی: 1395

تکنولوژی پیاده سازی: android

کارفرما: شرکت مبناسیستم

عنوان پروژه: پورتال سازمان نظام مهندسی کشاورزی

نوع پروژه: پورتال

زمان پیاده سازی: 1395

تکنولوژی پیاده سازی: php

کارفرما: سازمان نظام مهندسی کشاورزی

عنوان پروژه: شبکه اجتماعی من و ما

نوع پروژه: سامانه آنلاین

زمان پیاده سازی: 1394

تکنولوژی پیاده سازی: php

کارفرما: موسسه اجوکیترز - موسسه سام

عنوان پروژه: اپلیکیشن بیوتیک

نوع پروژه: نرم افزار موبایل

زمان پیاده سازی: 1394

تکنولوژی پیاده سازی: android

کارفرما: شرکت مبناسیستم

عنوان پروژه: سامانه آنلاین تیکتینگ

نوع پروژه: سامانه آنلاین

زمان پیاده سازی: 1396

تکنولوژی پیاده سازی: php

کارفرما: معاونت فاوای سازمان اتکا