شرکت گوگل  اعلام کرد  سیستم تشخیص گفتار خود را گسترش داده است. این شرکت 30 زبان جدید به فناوری تشخیص گفتار خود افزوده است.

25 مرداد 1396

سایت Speedtest یکی از بهترین ابزار های سنجش سرعت اینترنتاست. در روز هزاران نفر به این سایت مراجعه و سرعت اینترنت خود را اندازه گیری می کنند. به وسیله مراجعات هر فرد،این سایت  اطلاعاتی از قبیل موقعیت مکانی و سرعت او بدست می آورد و در نتیجه می تواند در موردسرعت اینترنت هر کشور گزارشی ارائه دهد.

25 مرداد 1396